Formáty mechanického záznamu zvuku

Pomineme-li málo rozšířene systémy, jsou jen tři základní formáty mechanického záznamu zvuku:

1. Voskové válečky

Princip záznamu:

hloubkový

Záznamové medium

váleček

Rádius snímací jehly

0,23 mm

Materiál válečku

většinou vosk ale i jiné materiály

Obvyklé rozměry válečku

průměr 55,6 nebo 127mm při délce 155mm

Rychlost otáčení

80 až 160 ot/min

Hrací doba

6 až 12 min.

Kmitočtová charakteristika

není lineární a je 350 Hz až 2,5 kHz.

Dynamický rozsah

15 až 20dB

Odstup rušivých napětí

10 až 15dB

Zkreslení

neudává se, je ale veliké

2. Standardní desky - většinou 78 ot/min:

Princip záznamu:

stranový (vynímečně hloubkový)

Záznamové medium

gramofonová deska

Rádius snímací jehly

0,06 mm (0,051 – 0,076, firma Pathé 0,13 mm)

Šířka drážky

0,031 – 0,187 mm

Rozteč drážek

0,2 - 0,3 mm

Rychlost otáčení

většinou 78 ot/min (60 až 100 ot/min)

Materiál desky

většinou šelak ale i acetát, vinil a jiné materiály

Obvyklý průměr desky

25 a 30 cm. ale také třeba 10 cm

Hrací doba

3 až 5 min

Kmitočtová charakteristika

mechanický záznam 300 Hz – 2,5 kHz, elektrický 100 Hz až 5 kHz, vynímečně až 10kHz

Dynamický rozsah

30 až 50dB

Odstup rušivých napětí

17 až 37dB

Zkreslení

neudává se, většinou je slyšitelné

Typická reprodukční kmitočtová charakteristika elektrického záznamu na desce 78 ot/min. je na následujícím obrázku:

3. Dlouhohrající a stereo desky - většinou 33 a 45 ot/min :

Princip záznamu:

stranový nebo kombinovaný (pouze stereo)

Záznamové medium

gramofonová deska

Rádius snímací jehly

0,025 mm mono, 0,013 – 0,015 mm stereo

Šířka drážky

0,025 – 0,055 mm

Rozteč drážek

0,085 – 0,125 mm

Rychlost otáčení

16, 33 a 45 ot/mi, vynímečně 78 ot/min

Materiál desky

většinou vinyl ale i jiné materiály.

Obvyklý průměr desky

17, 25 a 30 cm. ale také třeba pohlednice apod.

Hrací doba

3 až 44 min

Kmitočtová charakteristika

lineární od 20Hz až do 20kHz.

Dynamický rozsah

až 70dB

Odstup rušivých napětí

až 60dB

Zkreslení

neudává se

Všimněme si toho, že dlouhohrající monofonní deska má širší drážku než stereofonní a měla by se přehrávat i jehlou s jiným rádiusem.

Hrací doba jedné strany dlouhohrající a stereofonní gramofonové desky v závislosti na průměru desky a rychlosti otáčení

Průměr desky

16 ot/min.

33 1/3 ot/min.

45 ot/min

17 cm

13 – 14 min

6 – 7 min

4 – 5 min

25 cm

26 – 28 min

13 – 14 min

9 – 10 min

30 cm

38 – 44 min

19 – 22 min

13 – 15 min

Snížení dynamiky nahrávky a zůžení drážky umožnilo hrací dobu prodloužit ještě asi o 50%. Bylo to používáno na mluvené slovo ale kvalita byla tak na úrovni šelakových desek včetně hlasitého praskání a lupání. Obě strany 25 cm desky však měly dohromady hrací dobu i více jak 80min.

Dynamický rozsah gramofonové desky

Hi-Fi norma DIN 45 500


stanovila minimální požadavky, které musí zařízení splňovat, aby bylo možné reprodukci považovat za věrnou originálu. Pro gramofony a přenosky tato norma stanovuje následující
parametry:

Gramofonové přístroje mechanická část podle ČSN IEC 98

Odchylka od jmenovitých otáček       v mezích +1,2 % až −1,2 %
Kolísání otáček                                v mezích ±0,15 %,

u špičkových přístrojů dosahuje ±0,025 %,

u přístrojů střední třídy je to ±0,1 %

Odstup hluku lineárně                       lepší než 40 dB

Odstup hluku                                  v pásmu 10 Hz – 315 Hz lepší než 38 dB

Přenosky (368401) ČSN IEC 98 a další

Kmitočtová charakteristika:

63 Hz až 8 kHz nerovnoměrnost < 4 dB,

40 Hz až 12,5 kHz nerovnoměrnost < 6 dB,

40 Hz až 16 kHz nerovnoměrnost < 10 dB

Rozdíl citlivosti mezi stereofonními kanály musí být lepší než 2 dB

Přeslech                                        lepší než 20 dB při 1 kHz, 15 dB na kmitočtu 6,3 kHz

Svislá síla na hrot                           je menší než 30 mN

Statická poddajnost                       musí být větší než 3 mm/N vertikálně a 3,5 mm/N horizontálně

Skutečně naměřené parametry šelakových, acetátových a vinylových desek:

Nosič/otáčky

Dynamický rozsah

Kmitočtový rozsah

Šelak /78

30-50 dB

150 – 6000 Hz

Acetát /78

50-60 dB

30 – 10000 Hz

Vinyl /33

66 dB

30 – 15000 Hz

 

Nosič

Měřeno v pásmu

S/N (signál/šum)

Šelak

500-6000 Hz

17 - 37dB

Acetát

500-10000 Hz

37 - 47dB

Vinil (1949) mono

500-10000 Hz

40 dB

Vinil (1963) mono

500-15000 Hz

55 dB

Vinil (1963) stereo

500-15000 Hz

50 dB

 

Bohužel, podle mých zkušeností je u tuzemských LP desek běžné produkce dynamika často i pod 30dB a stejně špatné je to i se šumem. Za mého mládí se tradovalo, že je to proto, aby desku přehrál i ten nejhorší gramofon. A tak údaj mezi 50 a 70 dB je vyhrazen většinou jen pro audiofilské výlisky a nebo pro některé desky zahraniční produkce.

 

Vliv přehrávání na životnost gramofonových desek

Že i přehráváním gramofonová deska trpí ukazuje následující tabulka:

Počet přehrání

Kmitočtový rozsah Hz

1

20 - 20 000

3

20 - 18 000

5

20 - 17 000

8

20 - 16 000

15

20 - 14 000

25

20 - 13 000

35

20 - 10 000

80

20 - 8 000

Jak je vidět, vzácné nahrávky se vyplatí digitalizovat hned při prvním přehrání. Pak už jde kvalita jen dolů, ubývají výšky, přibývá šum, praskání a lupání, zvětšuje se zkreslení.

Kmitočtový rozsah CD je naproti tomu 2 Hz až 22 kHz a dynamika až 100 dB a to trvale, bez ohledu na počet přehrání.

Hosted by onlineapps.cz