Co je to gramofon?

Gramofon je zařízení určené k přehrávání gramofonových desek, nosičů s mechanickým analogovým záznamem zvuku. Byl nejvýznamnějším přehrávačem hromadně vyráběných zvukových záznamů téměř po celé 20. století. Z počátku pracoval na čistě mechanickém principu, později byl doplněn elektrickým motorem a elektronikou.

 

Jaký je rozdíl mezi fonografem a gramofonem?


Rozdíl je patrný na první pohled, fonograf používá k záznamu a reprodukci voskové válečky. Gramofon je naproti tomu určen jen k reprodukci šelakových nebo později vinilových gramofonových desek hromadně vyráběných gramofonovým průmyslem.

Fonograf je určen především ke srozumitelnému záznamu a následné reprodukci řeči.

Do roku 1920 se používal i k záznamu jakéhokoliv zvuku včetně hudby, pak už jen jako diktafon až do konce 2. světové války. Hlavní brzdou většího rozšíření fonografu pro záznam hudby je jeho značná složitost a hlavně nemožnost hromadné výroby nahraných válečků.

Gramofon je určen především k věrné reprodukci zvuku, především hudby.

Hlavní výhodou gramofonu je jeho jednoduchost a snadná hromadná výroba nahraných desek.

Hosted by onlineapps.cz